zaterdag 18 oktober 2014

Dank je wel Stichting Intermobiel!!

Daar ben ik weer. De tijd gaat zo snel, de zon schijnt en ik loop overal achter aan te rennen zover dat mogelijk is :). Deze week een stukje over Intermobiel, zij hebben een donatie gedaan voor waar een wiel is, is een weg.


Maar wie en wat is Stichting Intermobiel???
Stichting Intermobiel is een non profit instelling die zich inzet voor jongeren tussen de achttien en vijfendertig jaar die door een lichamelijke ziekte en/of handicap geheel of deels huisgebonden zijn. De doelgroep is dus ziekte overstijgend. De mobiliteitsbeperking is de gemeenschappelijke factor. De stichting is opgericht in maart 2003. Het bestuur van de stichting bestaat nu uit zes personen waar van vier jongeren die tot de doelgroep behoren. Het is dus echt een initiatief dat vanuit de doelgroep zelf is opgericht.

Wat doet Stichting Intermobiel?
Stichting Intermobiel heeft een website ontwikkeld als virtuele ontmoetingsplaats en kennisplatform voor en door jongeren met aanzienlijke mobiliteitsbeperkingen. De website is het middel waarmee bezoekers geïnformeerd worden en waar bezoekers met andere jongeren in contact kunnen komen.

De stichting zet zich in voor:

  1. Bevorderen lotgenoten contact het tot stand brengen en bevorderen van contacten voor jongeren die de deur niet uitkunnen om zo het isolement te verminderen. Lotgenotencontact kan onder andere via de spraak chat. Spraakchatten houdt in dat je via de telefoon met maximaal 24 personen praten. Dit is vooral handig voor jongeren die weinig tot geen handfunctie hebben.
  2. Kennisuitwisseling tot stand brengen door bijvoorbeeld een fotohoek met aanpassingen op de website. De doelgroep zijn ervaringsdeskundigen. Ze weten veel over aanpassingen, voorzieningen en instanties. Deze kennis wil de stichting positief inzetten, zodat niet iedereen hetzelfde wiel hoeft uit te vinden. We willen de kennisuitwisseling tussen lotgenoten bevorderen, maar ook buiten de website om tussen de stichting en andere gehandicaptenorganisaties, bedrijven en instellingen. Zo werkt de stichting bijvoorbeeld samen met de MEE Gelderse Poort en Revalidatietechniek Het Dorp.
  3. Belangenbehartiging voor de doelgroep. Deze groep jongeren krijgt weinig tot geen aandacht van andere gehandicaptenorganisaties voor de grote beperkingen en problemen waar ze mee te kampen hebben. Deze groep jongeren wordt vergeten, omdat ze vaak eenvoudigweg niet gezien worden. Stichting Intermobiel zet zich voor deze jongeren in. Tevens willen we de problemen van de doelgroep inventariseren en meedenken in oplossingen, zodat je ook met bed of lange lig rolstoel uit kunt gaan naar een schouwburg, restaurant of bioscoop of op vakantie kunt met bed. We willen de site een positieve insteek geven en ook laten zien wat er nog wél kan in plaats van gefixeerd te zijn om wat allemaal niet kan als je bedlegerig of minder mobiel bent. We kijken dus naar de mogelijkheden. We willen laten zien dat bedlegerig of minder mobiel zijn niet hoeft te betekenen dat je dan 'veroordeeld' bent tot een saai leven achter de geraniums. Dit houdt in dat we dus werken aan een positieve beeldvorming.

Wat heb ik als lezer aan Stichting Intermobiel?
Op de website vind je informatie over hoe te leven met een chronische ziekte of handicap. Je kunt interviews lezen met lotgenoten over bijvoorbeeld aanpassingen, maar ook hoe ze omgaan met bepaalde ziektes en beperkingen. Daarnaast wordt exclusieve informatie aangeboden in een digitale Mobiel Magazine. Het eerste magazine is eind juni uitgekomen. Het magazine komt drie keer per jaar uit. De website is interactief.  Op het forum en het prikbord kan je pittig mee discussiëren of een oproep plaatsen. Ook kun je via de chat op de website die op de dinsdag en donderdagavond bemand is door iemand van de stichting je vragen stellen. Als lezer kan je de stichting altijd mailen met vragen over bepaalde voorzieningen of instanties. We proberen eerst zelf de vraag te beantwoorden. Als we er niet uitkomen, sturen  we je door naar de instantie die je wel kan helpen. Ook zoekt de stichting naar oplossingen als iemand bijvoorbeeld naar een concert wil met bed of naar een bioscoop wil met een lange ligrolstoel. We zetten ons in voor een toegankelijker Internet en toegankelijkere gebouwen, zodat je ook met bed of ligrolstoel kunt uitgaan en/of op vakantie kunt. 

Hoe bereik ik Stichting Intermobiel?
Stichting Intermobiel bereik je door www.intermobiel.com te bezoeken of te mailen naar info@intermobiel.com Ook kan je bellen naar 06-43 055 738

Mij hebben ze gevraagd om als dtp' er mee te denken over de layout van hun blad. Samen met mijn vriendin Cristel gaan wij hierover eens nadenken hoe we de magazine van Intermobiel nog functioneler kunnen krijgen zodat de vrijwilligers hier zelf aan kunnen werken.

Ze hebben ook een oproep geplaatst voor mijn actie op hun Facebook pagina dus super lieve mensen ik hoop dat er natuurlijk nog wat respons op komt.

iedereen een heel fijn weekend. En geniet lekker van de zon!!

Liefs, Mirjam


1 opmerking:

Johan Fiddelaers zei

Hoi Mirjam, leuk dat je informatie over Stichting Intermobiel op je blog hebt gezet. Ik vind het fijn dat ik nu met al mijn vragen over de opmaak van ons Mobiel Magazine bij je terecht kan. Dan hoef ik niet steeds zelf 'het wiel' uit te vinden. Ik hoop dat nog velen je zullen sponsoren, want niets is zo fijn als vrijheid. Voor mij betekent dat een bed in onze auto en voor jou een aangepaste auto. Het is wel jammer dat we daar zelf zo voor moeten 'vechten'! Veel succes ermee.